Disclaimer

Tennispark De Bonkelaer wordt geëxploiteerd door Stichting De Bonkelaer. Stichting De Bonkelaer heeft met Tennisclub Lievelde een overeenkomst gesloten tot het gelegenheid geven tot beoefening van de tennissport op Tennispark De Bonkelaer. De website eigendom van Stichting de Bonkelaer is in bruikleen gegeven aan Tennisclub Lievelde. Tennisclub Lievelde besteedt de nodige zorg en aandacht aan de samenstelling, inhoud en veiligheid van deze website en streeft ernaar alle daarop vermelde informatie volledig en actueel te houden, doch geeft geen enkele garanties terzake.

Tennisclub Lievelde en Stichting De Bonkelaer zijn gerechtigd te allen tijde de inhoud van de website, zonder enige kennisgeving, te wijzigen of aan te vullen.

Bezoek aan de website via een inlogcode is uitsluitend toegestaan indien de bezoeker deze inlogcode op een rechtmatige wijze van Tennisclub Lievelde heeft verkregen.

Tennisclub Lievelde en Stichting De Bonkelaer sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, danwel verband houdt met het gebruik van onze website. Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken en verwerken van informatie (waaronder e-mails of andere elektronische berichten).

Op de informatie van deze website, waaronder deze disclaimer, is Nederlands recht van toepassing.

Adressen