Reglement Tennispark De Bonkelaer

Reglement

T.C. Lievelde Baanreglement tennispark “De Bonkelaer”

Eigendommen

Tennispark “De Bonkelaer” is eigendom van Stichting De Bonkelaer. Stichting De Bonkelaer heeft met Tennisclub Lievelde een overeenkomst gesloten tot het gelegenheid geven tot beoefening van de tennissport op Tennispark “De Bonkelaer”. De volledige uitrusting van de tennisbanen alsmede ook alle attributen op en rond de tennisbanen zijn eigendom van Stichting De Bonkelaer. Indien een defect wordt geconstateerd aan de uitrusting of één van de attributen wordt verzocht hier onmiddellijk melding van te maken bij het bestuur van Stichting De Bonkelaer.

Gebruik van de faciliteiten

Een speler mag van de banen van Tennispark”De Bonkelaer” gebruik maken indien de penningmeester van Tennisclub Lievelde van de betreffende speler betaling van de contributie heeft ontvangen voor het gehele tennisseizoen. Tennisclub Lievelde is verplicht om aan Stichting De Bonkelaer melding te maken van iedere aan- en afmelding van lid van de Tennisclub.Bij Stichting de Bonkelaer kunnen leden van de Tennisclub een sleutel voor de toegangspoort verkrijgen, Hiervoor dient een waarborgsom te worden gestort van € 15,00. Indien men besluit het lidmaatschap van de Tennisclub te beëindigen is het betreffende lid verplicht de toegangssleutel in te leveren bij het bestuur van de Stichting. De waarborgsom wordt dan weer terugbetaald.Het tennispark is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 23.00 uur. Stichting De Bonkelaer behoudt zich het recht voor onder vermelding van reden het Tennispark af te sluiten voor leden en niet-leden van de tennisvereniging.

On-line afhangsysteem

Leden van de tennisvereniging kunnen uitsluitend via het on-line reserveringssysteem, welke ter beschikking is gesteld door Stichting De Bonkelaer, een tennisbaan reserveren op het Tennispark. Reserveringen gaan per tijdsduur van één uur.Daarvoor ontvangen de leden een unieke inlogcode (lidnummer en wachtwoord) op basis waarvan deze tot maximaal 7 dagen vooruit kan reserveren. Op de website www.debonkelaertennis.nl wordt het on-line afhangsysteem nader uitgelegd. Leden die niet on-line hebben gereserveerd kunnen geen aanspraak maken op een tennisbaan. Introducés zijn per lid, 5 keer/jaar a € 6.= /keer toegestaan, mits van te voren de onkosten zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL56RABO0113418043 t.n.v. T.C. Lievelde en aangemeld bij de penningmeester van de tennisvereniging, Jorien Wopereis.

Bespelen kunstgrasbanen

De kunstgrasbanen mogen betreden en bespeeld worden met kunstgrasschoenen en andere tennisschoenen. Spelers worden verzocht passende tenniskleding te dragen. Het is verboden de banen te betreden met honden, glas en rookwaren. Indien geconstateerd wordt dat spelers zich niet houden aan bovenstaande behoudt het bestuur van Stichting de Bonkelaer zich het recht voor om leden van de tennisvereniging tijdelijk of permanent de toegang te ontzeggen.De baanverlichting dient bij zonsondergang door de speler zelf te worden ingeschakeld, zoals aangegeven op de schakelkast. Als 10 minuten nadat er gestopt is met tennissen geen spelers aanwezig zijn die gebruik willen maken van een tennisbaan dient men de verlichting uit te schakelen. De tennisbaanverlichting wordt automatisch uitgeschakeld na sluitingstijd. (23.15) Spelers die als laatste het tennispark verlaten worden verzocht de deuren van de kantine en de toegangspoort af te sluiten. Het is spelers verboden om gedurende een dooiperiode het kunstgras te betreden. De toegangspoort zal dan vergrendeld zijn.

Tennislessen

Er bestaat de mogelijkheid voor het nemen van tennisles. Voor meer informatie kunt u zich met de secretaris van de tennisvereniging in verbinding stellen. Die zal dan contact met de tennisleraar opnemen.

Toernooien

Het bestuur van de tennisvereniging behoudt zich het recht voor de banen te reserveren voor toernooien en andere evenementen. Daarvan zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt op de website.

Overige bepalingen

Spelers worden verzocht fietsen binnen de hekken van het tennispark te plaatsen en de entree vrij te houden. Het is niet toegestaan op het terras eigen consumpties te gebruiken.Zowel de eigenaar van het Tennispark, zijnde Stichting De Bonkelaer, als Tennisclub Lievelde aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de speler, noch voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de speler.

Overtreding

Het bestuur van de Stichting alsmede het bestuur van de Tennisclub zijn te allen tijde gerechtigd een speler de toegang tot de faciliteiten van Tennispark De Bonkelaer te weigeren indien hij/zij de bepalingen van dit tennisreglement overtreedt, zonder dat de Tennisclub gehouden is tot restitutie van de door betreffende speler betaalde contributie.

Jeugd

De ouders/verzorgers zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de jeugdleden, bij opzettelijke schade veroorzaakt door jeugdleden worden de kosten verhaald op de ouders/verzorgers.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit reglement te allen tijde te wijzigen. Stichting De Bonkelaer Tennisclub Lievelde

Adressen