Home

Stichting “de Bonkelaer” is eigenaar van het tennispark “de Bonkelaer” te Lievelde. Het tennispark kent momenteel twee all-weather kunstgrastennisbanen waarop het gehele jaar te tennissen valt. De banen zijn tevens voorzien van verlichting. Stichting “de Bonkelaer” heeft met Tennisclub Lievelde een overeenkomst gesloten tot het gelegenheid geven tot beoefening van de tennissport op het gehele tennispark. Aan Tennisclub Lievelde is door de Stichting tevens in bruikleen gegeven het online-reserveringssysteem. Leden van de tennisvereniging kunnen via een online systeem een tennisbaan reserveren op het tennispark “de Bonkelaer”. Tennisvereniging Lievelde biedt haar leden tevens de mogelijkheid tot het nemen van tennislessen.

Laatste nieuws

Aanmelden voor LIEVELDE OPEN 2024

Meld je nu aan op TOERRNOOI.NL samen met een partner in de week 8 t/m 14 juli. (je kan een verhindering opgeven in die week)Gezellgheid is troef !

BBQ 20 april/Ons eigen toernooi/Zomerarrangement met lessen?

Beste tennisleden, Helaas gaat de BBQ en het toernooitje op 20 april 2024 niet door.We hebben besloten om dit later dit jaar te organiseren. De inschrijving op ons eigen toernooi is geopend. Je kunt inschrijven via: www.toernooi.nl, vervolgens Lievelde intoetsen. Dan zie je het toernooi.Wil je deelnemen, maar heb je geen bondsnummer, meld je dan bij Martin Rots: Martin@tclievelde.nl. Hij maakt een bondsnummer voor je aan. Heb je interesse, maar weet je nog niet of je deelneemt, schrijf je dan ook in. We kunnen de inschrijving op het laatste moment inttrekken.Leden van andere verenigingen kijken naar het aantal inschrijvingen, zodat het interessant is om deel te nemen. Ook dit jaar hebben we een zomerarrangement in de maanden juni tot en met september.We willen  bekijken of we daar ook lessen aan kunnen koppelen en een leraar erbij te vinden.Dit dan zowel voor jeugd als volwassenen. Weet je iemand die mogelijk interesse heeft, meld dit dan aan diegene.Je kunt dit dan doorgeven aan Martin@tclievelde.nl. Wij nemen dan contact met je op.  En voor al deze zaken hebben we vrijwilligers nodig. Vele handen maken licht werk!!Meld je aan als vrijwilliger, zodat we de taken goed kunnen verdelen. Laat het niet altijd dezelfden zijn die het regelen.Ook hiervoor geldt: Martin@tclievelde.nl   

Gebruik het tablet voor de verlichting en NIET de groene of rode knoppen!

We hebben een periode problemen met de verlichting gehad. Dat is nu voorbij.  De tablet was off line als we de verlichting aan wilden zetten. Het on line zetten ging niet meer.De oorzaak: doordat de rode en/of groene knoppen zijn gebruikt, wordt het contact van de masten verbroken met het tablet.De masten gaan dan automatisch in de off line modus op het tablet.  De masten staat nu weer on line met het tablet.Doordat we de verlichting via de knoppen hebben aangezet, komt er weer contact met het tablet.Vervolgens hebben we alle masten weer on line gezet op het tablet. Probleem verholpen!  Conclusie: Gebruik de rode en groene knoppen niet meer. Deze zijn afgeplakt.Heb je het per ongeluk toch gedaan, dan kun je bovenstaande handeling verrichten, zodat het weer verholpen wordt. We wensen jullie veel plezier met het tennissen.